Diubahsuai oleh:

 

Noor Ilham Che Mat 

Nornydia Anies Mohd Ibrahim

Siti Azni Zakaria

 

dengan bantuan Guru Penasihat:-

 

Pn Sri Endang Murtiwati Ahmad

Pn Wan Nor Nini Harzelin Wan Mustar

Mohd Nasaruddin Hydr Ali

Suriawati Yusof

 

dan kerjasama:-

 

Wan Syarafi Wan Mohd Nasir

Azli Hasssan 

Soon Yoon Chen 

Noor Aklima Harun

Suriani Hasan 

Nurul Huda Abdullah

Nooraini Ashri

Mohd Asaruddin Mohd Jalaludin

Ku Muhammad Sabri Tuan Yusoff

Ku Mohd Takhiudin Ku Rahim

Mohd Suhaimi Abd Kadi

 Chee Juen Seng

Keng Bee Lei

 Nik Farhanum Wan Shah

Noor Aini Mat

 

 

 

 

"Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan laman web ini".

SMK Hamzah,18500 Machang,Kelantan. Tel:09-9751300 @ E-Mail                                  

Copyright  2001 By SMKH